Medlemmar i SSDK fyller luft gratis. 

Icke medlemmar betalar 100:-/flaska. Om du dyker mycket löser du ett "luftfyllarkort" för 500:- och får fylla luft obegränsat under ett kalenderår.

Nya regler
När du är i behov av luftfyllning ringer du någon av luftfyllarna och kommer överens om en tid som passar er båda.

Luftfyllare
Richard Arnstein, RA
070-754 43 04

Lars Hansen, LH
070-725 20 30

Björn Lindahl, BL
070-405 36 37

Kompressoransvarig
Petter Lidén, PL
070-486 53 54

Villkor för fyllning
  1. Provtryckning väl synlig och giltig
  2. Flasktyp väl synlig
  3. Flaskor får ej lagras i fyllningsrum
CMAS Logo
SSDF Logo
SSDF Logo