Verksamheten syftar till att på ett lekfullt och lärande sätt ge barnen vattenvana, samtidigt som de lär sig hantera den utrustning som en fridykare använder, d.v.s. cyklop, snorkel och simfötter.

Ansvarig ledare:
Lars Hansen, Tel: 070-7252030, e-post: [email protected]

Tid och plats:
Lektionstiden är söndagar mellan kl. 18-19 i Thomasbadet.
Barnen ska sitta ombytta och klara kl. 18 på läktaren vid stora bassängen.
Barnen tränar oftast hela timmen, ibland avslutar vi med fri lek i några minuter.

Om träningen uteblir pga. lov eller simtävlingar eller annat så meddelar vi er så fort som möjligt via e-post.

Vill du se mer kan du se när Lilla Sportspegeln hälsade på oss här: https://youtu.be/GZz-YGzwy1I

Utrustning
Den utrustning som behövs är cyklop, snorkel och simfötter.
Cyklopen skall ha glas av säkerhetstyp och snorkeln skall vara anpassad till barnets storlek.
En begränsad mängd utrustning finns att låna till dess att ni har hunnit skaffa egen.

Övrigt
Avgiften är medlemsavgiften i SSDK för juniorer, 950 kr/år som betalas till
PG 790 548-2.

Ange personnummer, namn, adress, telefonnummer.
För att delta krävs att man klarar simma minst 25 m utan att vila.
CMAS Logo
SSDF Logo
SSDF Logo