Strängnäs Sportdykarklubb bildades 1971 i januari och hade till en början sex medlemmar. Det här kom snart att ändras och de senaste åren har vi legat runt 50 medlemmar. Då liksom nu var klubbens övergripande mål att som en "ideell förening ge medlemmarna möjlighet att utvecklas och få ökad kunskap om den tysta världen".
Verksamheten har under åren förändrats men under årens lopp har vi haft alla Sportdykarförbundets aktiviteter på programmet. Tidigare bestod klubben av tre avdelningar men from 1996 är det bara Strängnäs kvar. Vår organisation består av sedvanlig styrelse, aktivitetsansvarig, webb- och informationsansvarig, materialansvarig, instruktörer och ledare.

Vi har "infoutskick" via email där alla medlemmar som så önskar får snabbinformation om klubbens aktiviteter och sist men inte minst har vi en hemsida där vi berättar om vad vi gjort, informerar om utbildning och ungdom/barnaktiviteter och sist men inte minst bjuder in till det vi ska göra.

Vi bedriver utbildning enligt CMAS normer och klubben är medlem i Svenska Sportdykarförbundet. Vi har i år på prov valt att utbilda inom alla tre steg enligt CMAS. Det innebär att man kan utbilda sig till 1-, 2- och 3-stjärnig dykare men att vi inte därigenom gör avkall på det vi under alla år prioriterat, nämligen säkerheten! Utbildningen avslutas med en provhelg i Magsjön där alla praktiska prov genomförs.

För barnen som kan simma har vi aktiviteten "Minidykarna". Här går vi med hjälp av kunniga instruktörer in på "konsten" att använda sig av den lilla utrustningen och alla erbjuds möjlighet att ta olika former av diplom.

Det sista steget i vår ungdomssatsning består i ren fridykning där alla får möjlighet att utvecklas och ta Svenska Sportdykarförbundets fridyknings certifikat. Ur den här gruppen är också vår målsättning den att rekrytera framtidens dykare.

För att kunna bedriva en verksamhet så bra som möjligt har klubben under de senaste åren satsat på att investera i utrustning och vi har idag en hel del dykutrustning (dykpaket, dräkter, lilla utrustningen) och kompressor. Klubbens inkomster består idag av kommunala bidrag och medlemsavgifter.

Strängnäs Sportdykarklubb satsar hårt på att få medlemmar att engagera sig och att deltaga i alla av klubben organiserade aktiviteter och därför har vi sedan några år satsat på något vi kallar "månadens dyk" Här erbjuds ALLA medlemmar att för självkostnadspris åka med på av klubben arrangerad utfärd. Att alla får åka med innebär att vi satsar på att göra det trivsamt även för icke dykare, familjer ska kunna umgås under trevliga former och de som känner för att dyka gör det. Under de senaste åren har vi erbjudit dyk i närvatten, resor till Västkusten, Gotland, Norge och givetvis Östersjön med allt vad detta erbjuder.

Strängnäs Sportdykarklubb kommer även i framtiden att satsa på hela familjen, utbildningar och ungdomsverksamhet. Vi ska också i fortsättningen vara en klubb för dykning och en klubb där alla får plats och där vi sätter kamratskap och samvaro i högborgen.
CMAS Logo
SSDF Logo
SSDF Logo